price-concrete-formwork

امروزه قالب های بتن به صورت نو و دست دوم در بازار موجود میباشد قیمت قالب بتن نو و قالب بتن فلزی دست دوم یا کارکرده هر روز سوالی است که از کارشناسان ما در طی تماس های گرفته شده پرسیده میشود ما مطلبی آماده کردیم که به صورت کلی قیمت امروز قالب های فلزی صحبت کنیم و راهنمایی برای استعلام قیمت این قالب ها باشد . خبر خوب برای شما این که قالب بتن صباغی با ارائه قالب های نو و دست دوم و کارکرده با کیفت عالی با قیمت مناسب عرضه میکند

قیمت قالب فلزی بتن امروز :

ردیفنام محصول وزنقیمت
1قالب 10*100 ۶.۲ کیلوگرم21000 تومان
2قالب 15*100 ۷.۲ کیلوگرم21000 تومان
3قالب 20*100 ۹.۳ کیلوگرم21000 تومان
4قالب 25*100 ۱۱ کیلوگرم21000 تومان
5قالب 30*100 ۱۲.۴کیلوگرم21000 تومان
6قالب 35*100 ۱۴.۵ کیلوگرم21000 تومان
7قالب 40*100 ۱۵.۶ کیلوگرم21000 تومان
8قالب 45*100 ۱۸.۵ کیلوگرم21000 تومان
9قالب 50*100 ۱۹.۶ کیلوگرم21000 تومان
10قالب 10*100 ( P ) سوراخ دار۶.۵ کیلوگرمسفارشی و توافقی
11قالب 50*100 ( P ) سوراخ دار۲۰ کیلوگرمسفارشی و توافقی
12قالب 10*150۹.۲ کیلوگرم21000 تومان
13قالب 15*150۱۱.۵ کیلوگرم21000 تومان
14قالب 20*150۱۳.۵ کیلوگرم21000 تومان
15قالب 25*150۱۵.۸ کیلوگرم21000 تومان
16قالب 30*150۱۹ کیلوگرم21000 تومان
17قالب 35*150۲۱ کیلوگرم21000 تومان
18قالب 40*150۲۳ کیلوگرم21000 تومان
19قالب 45*150۲۷ کیلوگرم21000 تومان
20قالب 50*150۳۰ کیلوگرم21000 تومان
21قالب 10*150 ( P ) سوراخ دار۹.۵ کیلوگرمسفارشی و توافقی
22قالب 50*150 ( P ) سوراخ دار۳۰.۵ کیلوگرمسفارشی و توافقی
23قالب 10*200 ۱۱.۵ کیلوگرم21000 تومان
24قالب 15*200 ۱۵ کیلوگرم21000 تومان
25قالب 20*200 ۱۷.۵ کیلوگرم21000 تومان
26قالب 25*200 ۲۱.۵ کیلوگرم21000 تومان
27قالب 30*200 ۲۴ کیلوگرم21000 تومان
28قالب 35*200 ۲۸ کیلوگرم21000 تومان
29قالب 40*200 ۳۰.۳ کیلوگرم21000 تومان
30قالب 45*200 ۳۵.۵ کیلوگرم21000 تومان
31قالب 50*200 ۳۸ کیلوگرم21000 تومان
32قالب 10*200 ( P ) سوراخ دار۱۲ کیلوگرمسفارشی و توافقی
33قالب 50*200 ( P ) سوراخ دار۳۸.۵ کیلوگرمسفارشی و توافقی
34کنج خارجی 5*10*150 12.5 کیلوگرم 21500 تومان
35کنج خارجی 5*5*150 11.5 کیلوگرم21500 تومان
36کنج خارجی 5*10*100 7.5 کیلوگرم21500 تومان
37کنج خارجی 5*5*100 6.5 کیلوگرم21500 تومان
38کنج خارجی 10*10*100 8.7 کیلوگرم21500 تومان
39کنج خارجی 10*10*150 13.5 کیلوگرم21500 تومان
40کنج داخلی10*10*50 5 کیلوگرم21500 تومان
41کنج داخلی10*10*100 9 کیلوگرم21500 تومان
42کنج داخلی 10*10*150 12.5 کیلوگرم21500 تومان
43سولجر 1 متری 16 کیلوگرم21500 تومان
44سولجر 1.5 متری 23 کیلوگرم21500 تومان
45سولجر 2 متری 28 کیلوگرم21500 تومان
46سولجر 2.5 متری 36 کیلوگرم21500 تومان
47سولجر 3 متری 41 کیلوگرم21500 تومان

قیمت قالب بتن :

در مورد قیمت قالب­های بتنی می­توان گفت که بسته به نوسانات قیمت آهن، قیمت این قالب­ها نیز در حال تغییر است اما یکی از فاکتور های مهم که بر روی قیمت تاثیر میگذارند وزن قالب های فلزی است که با توجه به وزن آنها قیمت آنها نیز متفاوت است . (لیست وزن قالب های بتن)

لیست قیمت قالب فلزی بتن :

 1. قیمت قالب ۱۰*۱۰۰ :  وزن این سایز قالب ۶.۲ کیلوگرم
 2. قیمت قالب ۱۵*۱۰۰ :  وزن این سایز قالب ۷.۲ کیلوگرم
 3. قیمت قالب ۲۰*۱۰۰ : ۹.۳ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 4. قیمت قالب ۲۵*۱۰۰ : ۱۱ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 5. قیمت قالب ۳۰*۱۰۰  : ۱۲.۴کیلوگرم سفارشی و توافقی
 6. قیمت قالب ۳۵*۱۰۰ : ۱۴.۵ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 7. قیمت قالب ۴۰*۱۰۰ : ۱۵.۶ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 8. قیمت قالب ۴۵*۱۰۰ ۱۸.۵ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 9. قیمت قالب ۵۰*۱۰۰ ۱۹.۶ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 10. قیمت  قالب ۱۰*۱۰۰ ( P ) سوراخ دار ۶.۵ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 11. قیمت قالب ۵۰*۱۰۰ ( P ) سوراخ دار ۲۰ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 12. قیمت قالب ۱۰*۱۵۰ ۹.۲ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 13. قیمت قالب ۱۵*۱۵۰ ۱۱.۵ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 14. قیمت قالب ۲۰*۱۵۰ ۱۳.۵ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 15. قیمت قالب ۲۵*۱۵۰ ۱۵.۸ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 16. قیمت قالب ۳۰*۱۵۰ ۱۹ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 17. قیمت قالب ۳۵*۱۵۰ ۲۱ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 18. قیمت قالب ۴۰*۱۵۰ ۲۳ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 19. قیمت قالب ۴۵*۱۵۰ ۲۷ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 20. قیمت قالب ۵۰*۱۵۰ ۳۰ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 21. قیمت قالب ۱۰*۱۵۰ ( P ) سوراخ دار ۹.۵ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 22. قیمت قالب ۵۰*۱۵۰ ( P ) سوراخ دار ۳۰.۵ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 23. قیمت قالب ۱۰*۲۰۰ ۱۱.۵ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 24. قیمت قالب ۱۵*۲۰۰ ۱۵ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 25. قیمت قالب ۲۰*۲۰۰ ۱۷.۵ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 26. قیمت قالب ۲۵*۲۰۰ ۲۱.۵ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 27. قیمت قالب ۳۰*۲۰۰ ۲۴ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 28. قیمت قالب ۳۵*۲۰۰ ۲۸ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 29. قیمت قالب ۴۰*۲۰۰ ۳۰.۳ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 30. قیمت قالب ۴۵*۲۰۰ ۳۵.۵ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 31. قیمت قالب ۵۰*۲۰۰ ۳۸ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 32. قیمت قالب ۱۰*۲۰۰ ( P ) سوراخ دار ۱۲ کیلوگرم سفارشی و توافقی
 33. قیمت قالب ۵۰*۲۰۰ ( P ) سوراخ دار ۳۸.۵ کیلوگرم سفارشی و توافقی

قیمت قالب فلزی کارکرده :

قیمت تمامی قالب های بتن نو و دست دوم و کارکرده با توجه به نواسانات قیمت آهن متغیر میباشد برای استعلام قیمت قالب بتن به صورت لحظه ای حتما با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید ( شما میتوانید از طریق شماره تماس های درج شده در تصویر بالا و یا مراجعه به صفحه تماس با ما اقدام به استعلام قیمت تمامی قالب های صباغی و یا سفارش آنها اقدام نمایید .

قیمت قالب بتن نو به عواملی همچون قیمت مواد اولیه ، دستمزد پرسنل و هزینه های جانبی بستگی دارد با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه قیمت ثابتی ندارد و هر روز در حال تغییر و نوسان بازار هستیم امکان درج قیمت در سایت وجود ندارد لطفا برای اطلاع از قیمت ها با شماره های درج شده در پایین سایت تماس بگیرید.

قالب فلزی بتن در دو نوع لبه خم و تمسه ای ( جوشی ) تولید می گردد، قالب بتن های تسمه ای در دو نوع لبه 5 سانتی و لبه 6 سانتی تولید می گردد.

قیمت قالب لبه خم از قالب تسمه ای گران تر است به این دلیل که قالب بتن لبه خم هزینه تولید بیشتری دارد و وزن کمتری نسبت به قالب تسمه ای دارد.

علت تفاوت قیمت قالب فلزی بتن چیست ؟

بیشترین سوالی که طی تماس های تلفنی از قالب بتن صباغی گرفته شده از ما پرسیده می شود این سوال است که چرا قیمت همه کارخانه های تولید کننده قالب فلزی بتن برابر نیست ، این موضوع علت های مختلفی دارد که باهم بررسی میکنیم :

 1. علت اول می تواند این باشد که از چه ورقی برای تولید قالب استفاده می شود در بازار ورق های مختلف با قیمت های مختلف وجود دارد که اختلاف قیمت در خود ورق بعضی مواقع در هر کیلوگرم تا 700 تومان هم می رسد ، بهترین و با کیفیت ترین ورق برای تولید قالب بتن ورق فولاد مبارکه می باشد ، در مواقعی میبینیم که دو تا شرکت تولید کننده از ورق فولاد مبارکه استفاده می کنند ولی باز هم قیمت قالب آنها برابر نیست این هم می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه بررسی میکنیم
 2. علت دوم کیفیت قالب ها و نیروهای ماهر شرکت می تواند باشد دستمزدی که پرسنل و کارگران ماهر دریافت می کنند نسبت به کارگران معمولی بیشتر است ، با پرسنل ماهر محصول نهایی کیفیت فوق العاده ای خواهد داشت.
 3. علت سوم می تواند کنترل هزینه ها باشد شاید شرکتی توانایی این را دارد در حالی که از نیروهای ماهر استفاده می کند هزینه های سربار و اضافی خود را کنترل کند یا با همان هزینه ها تولید خود را افزایش دهد در نتیجه قیمت تمام شده محصول خود را پایین نگه می دارد. این شرکت می تواند در حالی که قالب با کیفیتی تولید می کند با قیمت مناسبی هم به فروش می رساند.
 4. علت بعدی می تواند استراتژی مجموعه باشد به عنوان مثال استراتژی مجموعه ای تولید و فروش بالا با سود کم است ولی استرتژی مجموعه دیگر تولید کم با سود بیشتر باشد.

علت های دیگری نیز می تواند داشته باشد شاید شرکتی به سود با x تومان راضی باشد ولی شرکتی به سود xxx تومان هم راضی نباشد دلایلی که مهم بودند رو خدمتتان عرض کردیم امیدوارم کمک کند تا انتخاب مناسبی داشته باشید ما هم در مجموعه قالب بتن صباغی تمام تلاش خود را می کنیم قالب بتن با کیفیت و قیمت مناسب خدمت مشتریانمان ارئه دهیم .

# با توجه به نوسانات قیمت بازار قیمت محصولات هرلحظه در حال تغییر می باشد بروزترین قیمت را از سایت ما مشاهده کنید

بروزرسانی مقاله : 99/8/19

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − 1 =