قیمت جک سقفی 4 متری

کاربرد اصلی این محصول نگه داری سقف به صورت موقت است. اما کیفیت خوب این محصول بسیار اهمیت دارد یکی به خاطر این که بتواند میزان بار و فشار سقف را تحمل کند ، دوم این که در زمین های سست و ناهموار بتواند بایستد و قرار بگیرد ، یعنی جک به اعماق زمین فرو نرود که خود مشکلات بیشتری به وجود می آورد.